lio159

83 teksty – auto­rem jest lio159.

* * *

I mógłbym już odejść
gdzie cisza i spokój
po­wiet­rze czys­te
i wo­dy raków pełne
Gdzie niebo bez­chmur­ne
słońca pro­mieniem odzieje
ociężałe i zmęczo­ne ciało
ułożone na puchu zielo­nych traw
Gdzie kwiaty dookoła
nar­ko­tyzują swą wonią
Bez woj­ny
bólu i trosk zwyczaj­nych
I taką mam nadzieję
niezłomną
że pew­ne­go dnia
prze­niosę się
z kra­ju marzeń w rzeczywistość 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 kwietnia 2017, 01:01

* * *

Pew­nie Ci dob­rze jest, na tej leśnej polanie,
gdzie resztki ba­biego la­ta wplątują się we włosy.
Pew­nie nie sie­dzisz tam sa­ma, wpat­rując się w biały puch chmur,
czer­piąc os­tatnie pro­myki let­niego słońca.
Pew­nie już nie pa­miętasz tej wios­ny,
co ziele­nią roz­budziła w nas naj­skryt­sze pragnienia.
Pew­nie już zapomniałaś… 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 25 września 2016, 21:32

* * *

Upi­jać się co noc
pa­mięć za­tapiać w 
gorzkiej cie­czy
Żeg­nać się z Tobą
w myślach mętnych
wieczorem
I wi­tać
po­ran­kiem
niez­mien­ne i niewyleczone
wspomnienia 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 czerwca 2016, 14:58

* * *

A gdy­by tak nap­ra­wić świat…
poskładać go ponownie
I w sta­re – no­we tchnienie wlać
wy­leczyć to co cho­re

Dob­rze byłoby nap­ra­wić świat
lecz jak to zro­bić?... Powiedz...
Żeby do bra­ta nie strze­lał brat
- a słowo było pięknym słowem 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 3 grudnia 2015, 11:20

Mea Culpa

Przep­raszam, że żyję
to się więcej nie powtórzy.
Przep­raszam, że jes­tem
mar­nym prze­cin­kiem w złożonym zdaniu.
Żałuję, bo stać mnie na więcej
w życiu, miłości i umieraniu.
Jes­tem tyl­ko człowiekiem,
za co też przep­raszam
i cze­go też szczerze żałuję.
Przep­raszam za wszystko,
Inaczej nie umiem. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 października 2015, 15:50

* * *

Jes­tem niczym
Z ni­cości powstały
w ni­cość powrócę
Z ciem­ności w ciem­ność
niczym spa­dająca
na gra­nacie skle­pienia
gwiaz­da
is­kra w przes­tworzach
i pus­tka gwałtow­na
A po­zos­ta­wić po so­bie
w po­zaziem­skich przes­tworzach
mogę je­dynie
ma­luczkie wspom­nienie
Cóż więcej zos­ta­nie po 
ni­cości ludzkiego nie-istnienia? 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 sierpnia 2015, 19:56

Pytanie

W ciem­nym po­koju kiedy noc
spo­wiła dwóch kochanków na­gie ciała

W sza­le ro­man­tyzmu
na­miętności bez słów
na­rodziło się uczu­cie
które codzien­ność
odesłało w niebyt
Wte­dy przez chwi­le mo­je ser­ce
z twoim jed­nym było

Dziś [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 21 lipca 2015, 18:57

* * *

Kiedy spoglądam w niebo
ma­lowa­ne w błęki­cie,
z mig­rującym, białym puchem,
to żal ogar­nia, mi­mo tej piękności.

Wszys­tko mija!

Zew po­ran­ny w bar­wach różu,
w biel i błękit się przemienia.
A gdy burza – światło przyćmi i zamiera
bar­wa złotej tar­czy słońca.
Po dniu, z Królem na horyzoncie
ze złoto-krwis­tej poświaty, CIEMNOŚĆ!

Piękno zasnęło… 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 lipca 2015, 13:05

* * *

Bo ja po­kochać pragnę znów
dla Ciebie tyl­ko żyć
na zaw­sze

Bo ja usłyszeć pragnę Cię
Zo­baczyć zno­wu świat
w Twych barwach

I gotów jes­tem pójść
na końca świata próg
po Ciebie

Lecz wiem
nie znajdę nig­dzie Cie
uciekłeś

I chce za­pom­nieć
wszys­tko złe
nie mogę

Bo ja 
tak bar­dzo w cieniu łez
żałuję 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 7 lipca 2015, 11:15

***

W bez­nadziei tchnienia,
pożółkłej met­ry­ce masy,
la­biryn­cie prob­lemów i 
marzeń bez pok­ry­cia – ja.
Część skład­niowa motłochu
z blizną wy­rytą na ciele,
przesłaniem dla rzeszy jednostek,
co w świet­le prze­pełnione są mro­kiem - 
zos­ta­wić świat lep­szym,
niż wte­dy, gdy w płaczu przyszli.
Pro­mień mały nadziei,
rażąca cząstka em­pa­tii,
sza­cunek dla życia i ludzi,
Te­ren­cjusza za­pom­niane credo.
Śmierć dla pus­tki,
woj­na ze stadną samotnością. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 lipca 2015, 23:17

lio159

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 kwietnia 2017, 12:36Lirka sko­men­to­wał tek­st I mógłbym już odejść [...]

27 kwietnia 2017, 07:37JaiTy sko­men­to­wał tek­st I mógłbym już odejść [...]

3 grudnia 2015, 11:20lio159 do­dał no­wy tek­st A gdy­by tak nap­ra­wić [...]

8 października 2015, 18:44Gaia sko­men­to­wał tek­st Mea Cul­pa

8 października 2015, 18:07nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Mea Cul­pa

8 października 2015, 18:03Hearty sko­men­to­wał tek­st Mea Cul­pa

8 października 2015, 15:54PainWithoutLove sko­men­to­wał tek­st Mea Cul­pa

8 października 2015, 15:50lio159 do­dał no­wy tek­st Mea Cul­pa

24 sierpnia 2015, 19:56lio159 do­dał no­wy tek­st Jestem niczym Z ni­cości [...]

23 lipca 2015, 17:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pytanie